СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ПРЕД ДРУГОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 28.03.2024. године (четвртак) СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА, СВЕЧАНА САЛА, II СПРАТ  („А“ КРИЛО) ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

Кандидати:

Весна Лукић

Јелица Џелатовић

Поправни испит:

Весна Плавшић (опште јавнобележничко право)

СПИСАК  КАНДИДАТА  КОЈИ   ПОЛАЖУ УСМЕНИ ДЕО ПРЕД ПРВОМ ИСПИТНОМ КОМИСИЈОМ ДАНА 29.03.2024. године, (петак)  са почетком у 9 часова, ВЕЛИКА САЛА, 6. СПРАТ, („А“ КРИЛО)  ЗГРАДЕ МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ

Кандидати:

Маја Љубојевић

Одлагања из претходног рока:

Данијела Баћовић

Поправни испит:

Иван Миленковић (материјално право)

Бојан Ђорђевић (процесно право)

Пријаве за слушање испита: 27.03.2024. године од 10-11 часова на број телефона 011-363-10-30;

 

Кандидати који нису положили писмени део испита а желе да изврше увид у рад, дужни су да контактирају секретара испитне комисије, на број телефона 363-10-30, ради прецизирања датума и времена вршења увида у рад.