Министарство правде Републике Србије
О нама > Уређење > Одсек за интерну ревизију

Група за интерну ревизију Управе за извршење кривичних санкција

Група за интерну ревизију Управе за извршење кривичних санкција обавља послове интерне ревизије Управе за извршење кривичних санкција и установа за извршење кривичних санкција, који се односе на:

-          оперативно планирање, организовање и извршење задатака ревизије, односно тестира, анализира и оцењује све пословне функције;

-          вршење провере примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу адекватности, успешности и потпуности;

-          ревизију начина рада која представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности;

-          вршење ревизије коришћења средстава Европске уније и других међународних организација;

-          давање савета и стручних мишљења када се уводе нови системи и процедуре, израђује извештаје о налазу интерне ревизије са одговарајућим мишљењима и оценама; обавља и друге послове неопходне да би се остварила сигурност у погледу функционисања система интерне ревизије и друге послове из делокруга Групе