На иницијативу Одсека за е-правосуђе Министарства правде, 22. децембра 2017. године у просторијама Основног суда у Параћину одржан је скуп информатичара основних, виших и привредних судова.

На скупу су презентовани завршени пројекти у области информационо-комуникационих технологија у протеклој години и планови Министарства правде у погледу развоја информационих система, у циљу поједностављења и ефикаснијег рада суда.

Такође, представник Мултидонаторског фонда за подршку сектора правосуђа Светске банке Душан Кузмановић презентовао је и значај употребе електронског потписа, Раде Драговић из Института за стандарде и технологије презентовао је анализу Judicial Infrastructure израђену у оквиру ИПА 2012 пројекта , а представници компанија „Мајкрософт“ и „Е-Смарт“ говорили су о новим тенденцијама у области информационих технологија, примењивим на процес рада судова.

Осим драгоцене размене искустава представника Министарства правде и информатичара, у сврху превазилажења проблема у свакодневном раду, усвојен је и предлог организовања online форума за свакодневну размену информација међу информатичарима.