Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији (https://www.mpravde.gov.rs/tekst/18323/komentari-na-radni-tekst-amandmana-ministarstva-pravde-na-ustav-republike-srbije.php) све коментаре који су током другог круга јавне расправе достављени на Радни текст измена Устава Србије у области правосуђа.

На адресу Министарства правде пристигло је укупно 34 коментара од стране организација цивилног друштва, струковних удружења, државних органа, професора, адвоката, као и грађана.

Подсећамо да је други круг јавне расправе почео 22. јануара, када је Министарство правде на својој интернет презентацији објавило Радни текст измена Устава Србије у области правосуђа и трајао је до 8. марта.

Током другог круга јавне расправе одржана су четири округла стола у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, на којима су заинтересовани могли да изнесу своје ставове, критике и сугестије. У исто време Министарству правде су достављана мишљења, коментари и сугестије и писменим путем.

Указујемо да ће након усаглашавања Радног текста уставних амандмана бити сачињен Нацрт који ће бити прослеђен Венецијанској комисији, без чијег позитивног мишљења се неће ићи у даљу процедуру усвајања.