„Република Србија се налази на путу јасног циља и чврстог опредељења спречавања и елиминисања корупције у највећој могућој мери и верујемо да се то може остварити само на основу развијеног институционалног и ваниституционалног система прикупљања, обраде и анализе података, као и уз све напоре који се непрестано предузимају у циљу економског, социјалног и демократског развоја“, изјавила је министарка правде Маја Поповић.

Она је данас отворила Глобалну конференцију о коришћењу података за побољшање мерења корупције, коју су у Бечу организовале Канцеларија Уједињених нација за дрогу и криминал (UNODC), Међународна академија за борбу против корупције (IACA) и Организација за економску сарадњу и развој (OECD).

Обраћајући се учесницима конференције, Поповић је рекла да корупција представља штетну појаву која разара супстанцу сваке државе, па је њено спречавање и борба против ње, услов без кога се држава не може легитимисати као држава владавине права. Било који облик корупције различитим интезитетом утиче на јачање коруптивног, а истовремено и на разградњу антикоруптивног система унутар сваке државе, нагласила је министарка.

Она је посебно истакла чињеницу да последице корупције смањују поверење грађана у демократске институције државе, изазивајући код њих осећај да међусобно нису равноправни, што даље ствара правну несигурност и дестабилизује економски систем државе и сигурност њених грађана. Поповић је, из тог разлога, указала на неопходност правилног мерења корупције у циљу сагледавања озбиљности те појаве и нивоа њене распрострањености.

Република Србија ће наставити са континуираним унапређењем мерења корупције на основу поузданих података, као и са додатним јачањем институционалног оквира органа надлежних за борбу против корупције, желећи да на тај начин створи неповољно окружење за сва лица склона корупцији, спречавајући их да уживају неоправдани просперитет и углед у друштву, обезбеђујући равноправност свих грађана и њихово поверење у демократске институције наше државе, закључила је министарка правде.