Управа за извршење кривичних санкција запослила је 532 припадника Службе за обезбеђење у више казнено-поправних установа у Србији од 2020. године, а у току је пријем 93 командира у 11 казнено-поправних установа.

У овом тренутку се спроводе два конкурса за пријем командира у Казнено-поправном заводу Пожаревац (Забела), КПЗ Сремска Митровица, КПЗ за жене у Пожаревцу, КПЗ Ћуприја, КПЗ Београд-Падинска Скела, КПЗ Сомбор,  Специјалној затворској болници у Београду, као и у окружним затворима у Лесковцу, Новом Саду, Суботици и Васпитно-поправном дому у Крушевцу.

Од почетка ове године спроведена су два конкурса за пријем 103 нова командира у девет казнено-поправних установа.

Служба за обезбеђење, као најбројнија служба у систему извршења кривичних санкција, добила је појачање у 2023. у КПЗ Београд-Падинска Скела, КПЗ Панчево, КПЗ Београд, КПЗ за малолетнике у Ваљеву, КПЗ Шабац и у четири окружна затвора у - Београду, Новом Пазару, Новом Саду и Смедереву.

У стални радни однос примљено је и 127 командира приправника у новом КПЗ у Крагујевцу, који је почео са радом 15. новембра прошле године.

Осим пријема командира, Управа за извршење кривичних санкција редовно прима у стални радни однос и нове раднике у Служби за здравствену заштиту, Служби за третман, Служби за обуку и упошљавање и Служби за опште послове.

Управа све конкурсе објављује на интернет адреси Министарства правде www.mpravde.gov.rs, порталу е-управе и Националне службе за запошљавање, као и у листу „Послови“.