Министарка правде Маја Поповић представила је државама уговорницама Конвенције Уједињених нација против корупције Нацрт резолуције о заштити узбуњивача, који је припремила Влада Републике Србије, уз консултације са невладином организацијом ,,Пиштаљка” и UNCAC коалицијом, уз опсежне доприносе Канцеларије за дроге и криминал Уједињених нација.

Министарка Поповић је истакла да је Република Србија још 2014. године усвојила Закон о заштити узбуњивача који пружа свеобухватну и ефикасну заштиту узбуњивачима и лицима која су повезана са узбуњивачима. У Републици Србији законско уређивање заштите узбуњивања представља реализацију и одређених мера и активности предвиђених Конвенцијом Уједињених нација за борбу против корупције, Грађанскоправном конвенцијом против корупције Савета Европе и препорукама Групе држава за борбу против корупције Савета Европе (GRECO).

Министарка је истакла и да су прописи који се односе на заштиту узбуњивача све значајнији у свету, јер обезбеђују адекватну заштиту запосленима, који откривају одређене информације везане за незаконито понашање, од одмазде послодавца. Право на узбуњивање, представља људско право које штити слободу говора и од значаја је за јачање владавине права и развој сваког демократског друштва. Зато узбуњивачима мора бити гарантовано право да контактирају надлежне службе у вези са својим радним ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга органа власти, носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и правом власништва у привредном друштву. 

Република Србија жели да скоро деценијско позитивно искуство које је стекла у заштити узбуњивача пренесе и осталима како би подстакла стварање успешних система заштите узбуњивача у будућности.

Презентацији Нацрта резолуције присуствовали су и помоћник министарке Владимир Винш, као и Владимир Радомировић и Драгана Матовић из организације ,,Пиштаљка”.