У Министарству правде данас је потписан Протокол о размени података у поступку постављења заступника по службеној дужности у пореском поступку и браниоца по службеној дужности у предистражном поступку.

Протокол, који је, на темељу Уставом и Законом зајемченог права странака на правну помоћ и закониту, једнаку и правичну заштиту њихових права, потписан између Министарства правде, Пореске управе и Адвокатске коморе Србије, доприноси већој транспарентности и ефикасности у поступку постављења заступника по службеној дужности у пореском поступку и браниоца по службеној дужности у предистражном поступку.

Потписаним протоколом ближе се уређује начин достављања захтева надлежног органа управе за обавештење о адвокату који по редоследу са списка адвоката треба да буде постављен као заступник по службеној дужности у пореском поступку, односно бранилац по службеној дужности у предистражном поступку.

На основу потписаног протокола Адвокатска комора Србије обавезала се да ће предузети све неопходне мере (израда програмске апликације, успостављање call центра, формирање листе адвоката – заступника/бранилаца према територијалној надлежности органа управе у Републици Србији) и обавестити потписнике протокола о тачном датуму и сату почетка рада јединственог call центра за постављање заступника/бранилаца по службеној дужности.

Протокол су потписали министарка правде Маја Поповић, директорка Пореске управе Драгана Марковић и председник Адвокатске коморе Србије др Вељко Делибашић.

Протокол је ступио на снагу даном потписивања.