Министарство правде Републике Србије
Регистри

Именик јавних извршитеља и заменика јавних извршитеља

Подручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Београду


Александар Вуловић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00309/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, Мосорска бр. 3а

Телефон: 011/ 39-89-219, 069/190-62-61

Електронска адреса: izvrsitelj.vulovic@gmail.com

Александар Николић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00253/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Војводе Довезенског бр. 7-а, Београд-Звездара

Телефон: 065/82 14 924 , 011/244 10 19

Електронска адреса: zvezdara.izvrsitelj@gmail.com

Ивана Јовановић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-2620/2014-22 од 10.03.2016. године

Александар Ристовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00319/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, Балканска 6

Телефон: 064/212-60-00

Електронска адреса: aleksariks@yahoo.com

Александра Трешњев

Број и датум решења о именовању: 740-08-00476/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Јужни булевар бр. 116/3

Телефон: 011/244-0486, 064/826-6561

Електронска адреса: kancelarija@izvrsiteljtresnjev.com

Биљана Петровић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00481/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Улица кнеза Вишеслава 58 A

Телефон: 011/ 35-55-680 , 065/ 2890-796

Електронска адреса: izvrsiteljbpetrovic@open.telekom.rs

Бојан Ђурић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01694/2014-22 oд 27.06.2014. године

Седиштe: Београд, ул. Генерала Штефаника бр. 20/I спрат (насеље „С.Степановић“)

Телефон: 066/22-00-39; 011/77-03-081

Електронска адреса: izvrsitelj.bojandjuric@gmail.com

Бојан Исоски

Број и датум решења о именовању: 740-08-00188/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Булевар Михаила Пупина број 165а

Телефон: 011/404-33-20; 065/888-06-09

Електронска адреса: izvrsitelj@izvrsitelj.co.rs

Бојан Костић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00460/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Београд, Земун, ул. Стевана Марковића бр. 8/II спрат

Телефон: 062/198-11-51; 011/3739-467

Електронска адреса: izvrsiteljkostic@gmail.com

Маријана Пурковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-01120/2015-22 од 17.06.2016. године

Борис Папић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00388/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Београд, Булевар краља Александра 79

Телефон: 011/242 1599 063/436 079

Електронска адреса: izvrsitelj.papic@gmail.com

Борис Среботњак

Број и датум решења о именовању: 740-08-00301/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, ул. Панчевачка бр. 6, спрат 3, стан 18

Телефон: 011/33-44-583

Електронска адреса: boris.srebotnjak@gmail.com

Бранислав Петровић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00255/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Београд, ул. Бул. Михајла Пупина бр. 165а/II спрат

Телефон: 011/311-6501; 065/3344-842

Електронска адреса: izvrsiteljpetrovic@gmail.com

Бранислав Радојчић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00350/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, Улица војводе Миленка 1, спрат 2, стан 6

Телефон: 065/896-89-60

Електронска адреса: izvrsitelj.radojcic@gmail.com

Бранислав Чантрић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01716/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Београд, ул. Генерала Штефаника бр. 12/1

Телефон: 011/39-12-628

Електронска адреса: izvrsitelj.cantric@gmail.com

Вељко Раичевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00333/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, улица Војводе Добрњца бр. 30

Телефон: 064/167-53-00

Електронска адреса: veljkoraicevic@yahoo.com

Весна Марковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00185/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Улица Булевар Михајла Пупина 165 А/I

Телефон: 011/311-6-399, 063/7705-715, 064/97-94-502

Електронска адреса: vm.izvrsitelj@gmail.com, markovicvesna9@gmail.com

Владимир Николић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00564/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Улица Корнатска број 2

Телефон: 011/2781-333, 011/2980-160 065/2757-356

Електронска адреса: nikolic@izvrsitelji-bg.rs

Војислав Милајић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00255/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Устаничка бр.64, спрат III

Телефон: 011/240-23-11, факс: 011/630-11-23, 065/240-23-11, 060/022-02-42

Електронска адреса: vmilajic.izvrsitelj@gmail.com

Милорад Максимовић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-0331/2015-22 од 1.06.2016. године

Војка Јањић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00263/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Београд, Страхињића Бана 57а, спрат 1, стан 4

Телефон: 011/32-44-123, 011/32-33-278

Електронска адреса: office@izvrsitelj.rs, vojkajanjic@izvrsitelj.rs

Александар Гугл (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-02574/2014-22 од 21.04.2016. године

Горан Веселиновић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00449/2013-22 oд 05.11.2013. године

Седиштe: Београд, Kларе Цеткин бр. 2

Телефон: 011 269 49 28; 065 247 8 117

Електронска адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com

Данка Станојевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00454/2013-22 oд 05.11.2013. године

Седиштe: Београд, ул. Улцињска бр. 13, спрат 3.

Телефон: 065/33-23-788 011-2131674

Електронска адреса: stanojevic@izvrsenje.com

Дејан Панић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00569/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Улица Корнатска број 2

Телефон: 011/2980-160, 063/8979-919

Електронска адреса: panic@izvrsitelji-bg.rs

Дејан Пашић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00265/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Београд, ул. Светомира Николајевића бр. 11

Телефон: 011/242-02-48

Електронска адреса: dejan.pasic@izvrsitelj-kancelarija.rs

Десанка Ромић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00387/2013-22 oд 05.11.2013. године

Седиштe: Београд, Булевар Краља Александра 79, спрат IV, стан 41

Телефон: 011/2421-433, 060/3555-003

Електронска адреса: romic.izvrsitelj@gmail.com

Димитрије Милошевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00542/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Бул. Михајла Пупина бр. 10Е/441, Нови Београд

Телефон: 064/151-21-94; 011/405-63-70

Електронска адреса: dimitrijemilosevic@hotmail.com

Драгана Добриловић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00307/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, ул. Курсулина бр. 6, 3 спрат, стан 5

Телефон: 066/389-328, 011 2851-350

Електронска адреса: draganadobrilovic@gmail.com

Драгана Стојков

Број и датум решења о именовању: 740-08-00190/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Улица Луке Војводића број 14 спрат 1

Телефон: 011/256-3235, 065/9560-329

Електронска адреса: dragana.stojkov@izvrsitelji.rs

Жељко Чавић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00349/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Булевар Михаила Пупина 165

Телефон: 011/2140396; 011/3116910

Електронска адреса: zeljkocavic@yahoo.com

Иван Младеновић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00484/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, ул. Интернационалних бригада бр.71

Телефон: 063/7770078, 064/4002069

Електронска адреса: ivanmladenovic96@yahoo.com

Ивана Букарица Биуковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00252/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Београд, Македонска број 32/1

Телефон: 063/826-11-96

Електронска адреса: izvrsiteljbukaricabiukovic@gmail.com

Исидора Ранковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00209/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Максима Горког бр.73

Телефон: 065/200-3511, 011/344-1083

Електронска адреса: rankovicisidora.izvrsitelj@yahoo.com

Јелена Алексић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00308/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, ул. Страхињића бана бр. 27/10

Телефон: 011 32 84 700; 063 222 690

Електронска адреса: izvrsitelj.aleksic@gmail.com

Светлана Јеротић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-2527/2014-22 од 29.09.2015. године

Јелена Виторовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00325/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, ул. Милешевска бр. 59

Телефон: 011/383-01-21

Електронска адреса: jelena.vitorovic@izvrsiteljke.rs

Јелена Вучковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00238/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Београд, Благоја Марјановића Моше 1, стан 5, Нови Београд, Бул. М.Пупина 10ж, 2. спрат, стан 224

Телефон: 062/333-064

Електронска адреса: vuckovic@ijv.rs

Јелена Дивљаковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00313/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Ул. Цвијићева бр. 132/2/7

Телефон: 011/403-89-45, 065/209-41-60

Електронска адреса: izvrsitelj.divljakovic@gmail.com jelenadivljakovic@gmail.com

Јелена Драговић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00228/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Београд, ул. Цвијићева бр. 18

Телефон: 011/762-0830, 064/5356413

Електронска адреса: izvrsitelj.jelenadragovic@gmail.com

Јелена Огњановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00345/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, Булевар Михаила Пупина 165а

Телефон: 061/627-30-40

Електронска адреса: izvrsitelj.ognjanovic@gmail.com

Јелена Поповић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00310/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, улица Господара Вучића 189

Телефон: 065/201-05-48

Електронска адреса: jelenapopovic.izvrsitelj@yahoo.com

Јелена Радовановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00192/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Нишка бр.2, стан 9, Сурчин – Београд

Телефон: 011/4081-824; 064/2663-610

Електронска адреса: jradovanovic.izvrsitelj@gmail.com

Мирјана Божић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-343/2015-22 од 24.08.2015. године

Јелена Стојановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00166/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: ул.Јурија Гагарина бр, 28А/25, 11070 Нови Београд

Телефон: 011/2287017, 069/2239007

Електронска адреса: jelenastojanovic@izvrsitelj-srbija.rs

Маријана Гојковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-01123/2015-22 од 30.06.2016. године

Јован Пјешчић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00321/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Улица Сарајевска 38/25

Телефон: 011/3622-284, 064/592-8238

Електронска адреса: jpizvrsitelj@gmail.com

Стефан Јанковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-01129/2015-22 од 21.04.2016. године

Коста Брдарић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00464/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Београд, Булевар краља Александра 79

Телефон: 065/215-1011; 011/2420-799

Електронска адреса: kostabrdaric@gmail.com

Соња Буловић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-01118/2015-22 од 1.06.2016. године

Љиљана Живковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00194/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Београд-Палилула, ул. Господара Вучића 189, 011/405-61-00

Телефон: 064/543-5082

Електронска адреса: ljiljana.zivkovicizvrsitelj@yahoo.com

Љубомир Вујовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00352/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, Улица Устаничка 128 б, 2. спрат

Телефон: 064/232-36-26, 011/347-30-49

Електронска адреса: vujovicljubomir@gmail.com

Филип Љујић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-0855/2015-22 од 25.04.2016. године

Љупка Станковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00455/2013-22 oд 05.11.2013. године

Седиштe: Београд, ул. Пожешка бр. 77/42

Телефон: 060/41-23-888

Електронска адреса: stankovic@izvrsenje.com

Марина Антонић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00456/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Булевар Краља Александра бр.79, спрат 3, канцеларије 34 – 35

Телефон: 011/344-08-17; 066/888-11-01

Електронска адреса: izvrsenje.antonic@gmail.com

Марко Вукићевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00283/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Булевар Михаила Пупина 165 A , sprat 2

Телефон: 011/311 65 03 i 011/ 311 65 02

Електронска адреса: izvrsenje@gmail.com

Марко Марјановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00335/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, Булевар Михаила Пупина бр.131/III/33

Телефон: 011/6144-206 и 064/3879-344

Електронска адреса: mmarjanovic78@gmail.com

Марко Паламаревић

Број и датум решења о именовању: 740-08-0023/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Београд, Улица Балканска бр.6, спрат 3, стан 7

Телефон: 011/268-83-59, 060/480-86-14

Електронска адреса: izvrsitelj.palamarevic@gmail.com

Милан Кесић

Број и датум решења о именовању: 740-08-02524/2014-22 од 29.12.2015. године

Седиштe: Београд, Бул. Михајла Пупина бр. 165а

Телефон: 011-213-4501

Електронска адреса: izvrsitelj.kesic.milan@gmail.com

Миле Симојловић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00226/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Улица Луке Војводића број14

Телефон: 011/256-3235, 063/707-5149

Електронска адреса: mile.simojlovic@izvrsitelji.rs

Милица Митровић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01781/2014-22 oд 27.06.2014. године

Седиштe: Београд, ул.Мајке Јевросиме бр.34, стан 2

Телефон: 069/289-51-53

Електронска адреса: mitrovic.izvrsitelj@gmail.com

Милош Думић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00279/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Јове Илића 16

Телефон: 011/4066442, 011/4066142, 064/1356 704

Електронска адреса: milos.dumic@izvrsiteljibeograd.rswww.izvrsiteljibeograd.rs

Милош Јоксимовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00299/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, Шумадијски трг 3/8

Телефон: 063/770-99-24

Електронска адреса: milosjoksimovic78@gmail.com

Милош Митровић

Број и датум решења о именовању: 740-08-001747/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Београд, Војводе Миленка 13

Телефон: 065/2232065; 011/4073691

Електронска адреса: izvrsitelj.mitrovic@yahoo.com

Мирјана Димитријевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01745/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Београд, Вилине Воде бр. 6

Телефон: 062/8809183, 011/ 3392 386

Електронска адреса: mirjanardimitrijevic@gmail.com; mirjana.dimitrijevic@izvrsitelj-kancelarija.rs

Михаило Драговић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00574/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Улица Књегиње Зорке 2, спрат IV/4

Телефон: 063-800 2912

Електронска адреса: mihailo.dragovic@eunet.rs

Наташа Радоњић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00344/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, ул. Крунска бр. 6.

Телефон: 011/32-35-639; 064/170-86-75

Електронска адреса: izvrsitelj.radonjic@gmail.com

Немања Протић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00245/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд-Земун, Кеј ослобођења бр. 13 д/7

Телефон: 060/3605-140

Електронска адреса: protic.nemanja@gmail.com

Бојана Ристић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-204/2013-22 од 9.10.2015. године

Ненад Боторић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00404/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Бечмен, Београд-Сурчин, улица 11. октобар 29

Телефон: 064/2311-203

Електронска адреса: nenadbotoric@gmail.com

Ненад Јовановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01685/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Београд, Улица адмирала Гепрата 8а/III

Телефон: 065/360 22 45, 011/761 70 78

Електронска адреса: nenadjovanovic.izvrsitelj@gmail.com

Ненад Пуповац

Број и датум решења о именовању: 740-08-00311/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, Улица Љутице Богдана 1а/5

Телефон: 064/122-64-51

Електронска адреса: npupovac.izvrsitelj@gmail.com

Никола Јовановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00356/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 165 А

Телефон: 011/311-16-81, 064/6689961

Електронска адреса: nikolajovanovic982@gmail.com

Никола Кмезић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00324/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, Немањина 4, II спрат, канцеларија 208

Телефон: 064/ 333 34 55

Електронска адреса: izvsitelj011@gmail.com

Никола Шћепановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00173/2013-22 од 16.05.2013. године

Седиштe: Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 10ж/362

Телефон: 011/407-83-52; 011/311 57 72

Електронска адреса: scepanovic@ins.rs

Марија Радовић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-0330/2015-22 од 30.06.2016. године

Петар Видачић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00477/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Булевар Михаила Пупина 10Е

Телефон: 065/5676154, 011/2136-532

Електронска адреса: petarvidacic@gmail.com, , www.izvrsiteljvidacic.rs

Предраг Златић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00198/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд - Земун, ул. Палмира Тољатија бр. 15, ст. 34

Телефон: 011/2601 769, 062/553 988

Електронска адреса: izvrsitelj.zlatic@gmail.com

Жељка Кесић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-271/2015-22 од 24.08.2015. године

Предраг Филијовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00191/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Београд, улица Краља Милана 17/8

Телефон: 011/ 32 -36 -556, 062/ 83-46-240

Електронска адреса: izvrsitelj.filijovic@gmail.com

Ратко Видовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00286/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1

Телефон: 011/227-3383; 011/4056158; 062/222599

Електронска адреса: vidovic@irv.rs

Саво Загорчић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00334/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, Његошева 26/7

Телефон: 011/2432-488, 065/322-00-72

Електронска адреса: izvrsiteljzagorcic@gmail.com

Сања Спасић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00306/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Београд, Благоја Марјановића Моше бр. 1

Телефон: 011/405-58-19; 065/2491737

Електронска адреса: spasic@ssi.rs

Светлана Манић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00383/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Београд, Улица Булевар Деспота Стефана 68ц

Телефон: 064/1812390, 011/2993337

Електронска адреса: izvrsiteljsvetlanam@open.telekom.rs

Соња Лозанић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00269/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Београд, ул. Милешевска бр. 59

Телефон: 011/383-01-31

Електронска адреса: slizvrsitelj@gmail.com

Тамара Лучић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00458/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Београд, улица Кнегиње Зорке бр.2

Телефон: 069/100-59-87

Електронска адреса: tcenkov@gmail.com

Тамара Пајковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00357/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: ул.Булевар Михајла Пупина бр.165а, Нови Београд

Телефон: 064/4463069

Електронска адреса: izvrsiteljpajkovic@gmail.com

Немања Николић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-01119/2015-22 од 1.06.2016. године

Подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву


Дарко Крунић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00894/2015-22 од 29.12.2015. године

Седиштe: Ваљево, ул. Војводе Мишића бр. 41-45, спрат 1, стан 4

Телефон: 014/501-649

Електронска адреса: darko.izvrsitelj@gmail.com

Нада Крсмановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1804/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: ул.Владике Николаја бр35/А, Ваљево

Телефон: 060 4-999-664

Електронска адреса: izvrsiteljkrsmanovic@gmail.com

Нина Киурски

Број и датум решења о именовању: 740-08-00887/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Ваљево, Ул. Карађорђева бр. 111

Телефон: 014/244-263, 069/289-05-02.

Електронска адреса: kiurski.izvrsitelj@gmail.com

Снежана Петровић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1793/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Ваљево, ул. Синђелићева бр. 49/51

Телефон: 063208968

Електронска адреса: snekipet@yahoo.com

Стево Видовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00901/2015-22 од 24.12.2015. године

Седиштe: Ваљево, ул. Владике Николаја бр. 45, лок. бр.1

Телефон: телефон: 014/501-564

Електронска адреса: stevovidovic@yahoo.com

Подручје Вишег суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу


Александар Николић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00903/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Врање, Цара Душана бр. 12Б/31

Телефон: 017/410750, 063/8235478

Електронска адреса: nikolic.izvrsenjevr@gmail.com

Наташа Михајловић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00892/2015-22 од 29.12.2015. године

Седиштe: Врање, ул. Раде Кончара бр. 3, Бујановац, ул. Карађорђа Петровића бр. 11

Телефон: 017 420 989

Електронска адреса: izvrsitelj.natasa@gmail.com

Станко Филиповић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00194/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Врање, улица Цара Душана 12б/26

Телефон: 017 420 669; 063-1661-625

Електронска адреса: stankovr@hotmail.com

Подручје Вишег суда у Зајечару и Привредног суда у Зајечару


Драган Лековић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00842/2015-22 од 29.12.2015. године

Седиштe: Зајечар, Краљевица Б8/1, спрат 5, стан бр. 18

Телефон: 019 432 502

Електронска адреса: izv.draganlekovic@gmail.com

Душан Илић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00883/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Зајечар, Николе Пашића бр.124

Телефон: 019/436-920

Електронска адреса: izvrsiteljilic@gmail.com

Мића Ивковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00240/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Књажевац, Улица Стевана Сремца број 4

Телефон: 019/738601, 065/3738601, fax 019738601

Електронска адреса: mica.ivkovic.izvrsitelj@gmail.com

Никола Цветковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00882/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Зајечар, Николе Пашића бр.124

Телефон: 019/436-920

Електронска адреса: izvrsiteljcvetkovic@gmail.com

Подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину


Бранко Плавшић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1738/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 8/4

Телефон: 023/511-019

Електронска адреса: kancelarija.plavsic@gmail.com

Драган Николић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1724/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Зрењанин, Војводе Петра Бојовића бр. 21

Телефон: 063/589-137 

Електронска адреса: dragan@izv.rs 

Жељко Кесић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1768/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Зрењанин, ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 15, 3. спрат

Телефон: 064/14-18-719

Електронска адреса: izvrsitelj.kesic@gmail.com

Јасмина Трбовић Станковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00233/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Зрењанин, Кеј 2. Октобра 13А

Телефон: 023/522 166, 062/8998850

Електронска адреса:

Костадин Радовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1692/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Зрењанин, Трг др. Зорана Ђинђића бр. 2/4

Телефон: 061-158-67-56

Електронска адреса: k.radovicizvrsitelj@hotmail.com

Лазара Секулић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1710/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Бечеј, ул. Главна бр. 7

Телефон: 069/170-9737

Електронска адреса: lazarsek@gmail.com

Милан Галоња

Број и датум решења о именовању: 740-08-1779/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: 23311 Наково, Главна бр. 73

Телефон: 0230/454-465. 066/880-7372

Електронска адреса: milangalonja@gmail.com

Миодраг Драгићевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1737/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Кикинда, ул. Хајдук Вељкова бр. 55

Телефон: 0230-421-350, 064-0666691

Електронска адреса: izvrsiteljdragicevic@gmail.com

Николина Шендер

Број и датум решења о именовању: 740-08-1720/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Зрењанин, Бригадира Ристића бр. 1

Телефон: 065/954 99 54 , 023/600-941

Електронска адреса: nikolina.sender@gmail.com

Светлана Гарчев Петерка

Број и датум решења о именовању: 740-08-1721/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Зрењанин, ул. Житни трг бб, 1 спрат, ПЦ „Мала Варош“

Телефон: 063/ 75-45-300

Електронска адреса: izvrsitelj.garcev.peterka@gmail.com

Стеван Петровић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01769/2014-22 од 12.11.2014. године

Седиштe: Зрењанин, Краља Александра I Karađorđevića бр.30, 1. спрат

Телефон: 062/1920-746; 023/515 852

Електронска адреса: stevan.petrovi@gmail.com

Подручје Вишег суда у Јагодини и Привредног суда у Крагујевцу


Весна Крстојевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1800/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: 35210 Свилајнац, ул. Краља Петра I бр. 133

Телефон: 035/323-430;063/85-171-31

Електронска адреса: vesnaizvrsitelj@mts.rs

Зоран Дукић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00573/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1

Телефон: 035/ 24 33 44, 069/ 234 34 00

Електронска адреса: z.dukic@yahoo.com

Иван Јездовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1711/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Параћин, ул. Светог Саве бр. 16 (II спрат зграде „Југобанке“)

Телефон: 035/571-701

Електронска адреса: office@jezdovic-izvrsitelj.com

Маја Дукић Матић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00467/2013-22 oд 05.11.2013. године

Седиштe: Јагодина, Улица Краља Петра I 4/1

Телефон: 035/24-33-44; 065/23-193-23

Електронска адреса: maja.dukic035@gmail.com

Петар Петровић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00407/2013-22 од 29.12.2015. године

Седиштe: Јагодина, ул. Кнегиње Милице бр. 87, канц. бр. 5, 1. спрат

Телефон: 0642312320

Електронска адреса: petar5petrovic@yahoo.com

Подручје Вишег суда у Крагујевцу и Привредног суда у Крагујевцу


Александар Тодоровић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01754/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Крагујевац, ул. Цетињска бр. 8/2

Телефон: 034/209-242, 065/459-22-02

Електронска адреса: izvrsiteljtodorovic@gmail.com

Видоје Стојковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00579/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Aранђеловац, ул. Краља Петра I бр. 44а

Телефон: 064/6167 988, 034/720 450

Електронска адреса: vidoje.stojkovic@tri-o.rs

Гордана Ђорђевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1806/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Крагујевац, Краља Александра I Карађорђ. бр. 52, 2. сп. лок. 31

Телефон: 034/206-258, 065/5298-55

Електронска адреса: golegoxy@gmail.com

Даница Чоловић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00455/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Крагујевац, Улица Битољска 2

Телефон: 034/322614, 064/6149082

Електронска адреса: danica.colovic@gmail.com

Бојан Тодоровић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-02609/2014-22 од 31.03.2016. године

Ђорђе Стојадиновић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1767/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Крагујевац, ул. Срете Младеновића бр. 1/1, стан бр. 2

Телефон: 060/6550199

Електронска адреса: djordjis@gmail.com

Жарко Радовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01719/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Крагујевац, ул. Лепенички булевар бр. 25, улаз 1, стан 4

Телефон: 034/356-198; 065/507-05-43

Електронска адреса: zarkoradovic82@gmail.com

Ивана Жугић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00487/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Крагујевац, Карађорђева бр. 25/6

Телефон: 064/3820273, 034/ 361440

Електронска адреса: ivanazugic75@gmail.com

Небојша Вујанац

Број и датум решења о именовању: 740-08-00268/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Крагујевац, улица Град сирена бр. 12/ 1

Телефон: 060/324-7217

Електронска адреса: vujanac.izvrsitelj@gmail.com

Никола Жунић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1718/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Крагујевац, ТЦ "Шумадија", ул. Миливоја Павловића бр. 9, II спрат, лок. бр. 9

Телефон: 065 20 34 809, 034/356-059

Електронска адреса: zunicnikola.izvrsitelj@gmail.com

Смиљана Зубановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00478/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Крагујевац, ул. Краља Александра I Карађорђевића 132, лок.бр. 25

Телефон: 034/205-673

Електронска адреса:

Стана Жунић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00270/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Крагујевац, Ул.Краља Александра I Карађорђевића бр.102/2 лок. 28а

Телефон: 063-80-53-647

Електронска адреса: stanazunic@yahoo.com

Подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног суда у Краљеву


Александар Павловић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00300/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Краљево, Улица Чика Љубина бб

Телефон: 036/336-496, 063/808-55-25

Електронска адреса: aleksandarzpavlovic@gmail.com

Зорица Селечанин

Број и датум решења о именовању: 740-08-00469/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Краљево, Улица Цара Лазара бр.38

Телефон: 036/336-640, 064/16-13-390

Електронска адреса: zselecanin@gmail.com

Данко Вучковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-2568/2014-22 од 29.09.2015. године

Иван Миловановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00898/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Краљево, Трг српских ратника бр. 3/1

Телефон: 036/312-515; 063/633-428

Електронска адреса: milovanovicmivan@gmail.com

Раденко Ракоњац

Број и датум решења о именовању: 740-08-00419/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Краљево, Цара Лазара бр. 61, локал 3

Телефон: 036/336-530, 065/3361-076

Електронска адреса: radenkorakonjac@gmail.com

Саша Михајловић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00485/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Краљево, Цара Лазара број 69, локал 15

Телефон: 036/315-024, 062/8235-583

Електронска адреса: sasamihajlovic77@yahoo.com

Подручје Вишег суда у Крушевцу и Привредног суда у Краљеву


Анђелија Летић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00870/2015-22 од 29.12.2015. године

Седиштe: Крушевац, Таковска 25, 3. спрат, канц. 14

Телефон: 064/9562583

Електронска адреса: izvrsitelj.letic@gmail.com

Ирена Живковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1766/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Крушевац, ул. Бријанова бр. 1/13

Телефон: 037/424-521

Електронска адреса: izvrsiteljirenazivkovic@gmail.com

Милица Ристић-Бачкуља

Број и датум решења о именовању: 740-08-00871/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Крушевац, Видовданска 159/1/3

Телефон: 037/435-898

Електронска адреса: backulja.izvrsitelj@gmail.com

Милован Ђиновић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00450/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Крушевац, улица ул. Газиместанска бр.4/3

Телефон: 037/203-301

Електронска адреса: djinovicizvrsitelj@gmail.com

Младен Пецељ

Број и датум решења о именовању: 740-08-00917/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Крушевац, 12. Пешадијског пука бр. 13 (раније ул. Мирка Цветковића)

Телефон: 037/201-140; 063/7716-381

Електронска адреса: mpecelj.izvrsitelj@gmail.com

Омер Екић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1703/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Крушевац, ул. ул. Стевана Синђелића бр. 27/1

Телефон: 060 45-84-755, 037 45-84-75

Електронска адреса: omerekic@gmail.com

Подручје Вишег суда у Лесковцу и Привредног суда у Лесковцу


Александра Антић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1808/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Лесковац, ул. Косте Стаменковића бр. 14

Телефон: 064/2510 449

Електронска адреса: sannycvet@gmail.com

Ненад Гвозденовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00904/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Лесковац, Милинска бр. 19

Телефон: 016/213-117, 062/8832681

Електронска адреса: gvozdenovic.izvrsenje@gmail.com

Предраг Костић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00256/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Лесковац, ул. Косте Стаменковића 1/5

Телефон: 016/21-24-24, 062/897-62-00

Електронска адреса: izvrsitelj.p.kostic@gmail.com

Предраг Коцић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00462/2013-22 oд 05.11.2013. године

Седиштe: Лесковац, Млинска број 19

Телефон: 062/1137376, 016/212-319

Електронска адреса: predragkocic.izvrsitelj@gmail.com

Подручје Вишег суда у Неготину и Привредног суда у Зајечару


Андријана Додић Коцић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00848/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Неготин, ул. Карапанџина бр. 18/8

Телефон: 019/ 3 100 111; 064/ 47 11 237

Електронска адреса: izvrsitelj.dodic@gmail.com

Радомир Милојевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00470/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Неготин, Улица Хајдук Вељкова број 25

Телефон: 069/6105-54

Електронска адреса: rmilojevicizvrsitelj@gmail.com

Подручје Вишег суда у Нишу и Привредног суда у Нишу


Александар Такић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00860/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Ниш, ул. Краља Стефана Првовенчаног бр.6, Ниш, ул.7.Јули бр.2, Алексинац

Телефон: 0642510095; 018/527-661

Електронска адреса: izvrsitelj.takic.nis@gmail.com

Андрија Анђелковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1693/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: 18 000 Ниш, улица Југ Богданова број 49

Телефон: 064/2659232, 018/243-634

Електронска адреса: andrijaandjelkovic83@gmail.com

Бисерка Тошовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1736/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Ниш, Генерала Милојка Лешјанина бр. 12/1

Телефон: 018/251 549; 065/9001311

Електронска адреса: izvrsiteljtosovic@gmail.com

Жарко Димитријевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00412/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Ниш, Улица Мачванска број 1

Телефон: 018/244 636, 064/210 29 16

Електронска адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com

Зоран Богдановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00399/2013-22 oд 05.11.2013. године

Седиштe: Ниш,Обреновићева бб, ТЦ „Калча“, спрат 2, улаз А2, локал 17

Телефон: 069/440-7984, 018/309-251, 018/309-248

Електронска адреса: izvrsiteljbogdanoviczoran@gmail.com

Јасмина Митић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00239/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Ниш, Ул. Цара Душана бр. 28/6

Телефон: 018 521 241

Електронска адреса: jas.mitic@gmail.com

Миљан Трајковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1792/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: ул.Синђелићев Трг број 1/3, Ниш просторије изван регистрованог седишта: Ниш, Вожда Карађорђа

Телефон: Ниш, ул. Вожда Карађорђа бр. 14/3; Алексинац, ул. 7. јула бр. 2; Алексинац, ул.Тихомира Ђорђевића 5

Електронска адреса: 018/520-205;063/434-995 izvrsiteljmiljan.trajkovic@yahoo.com

Миодраг Грујовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00234/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Ниш, Лоле Рибара 3, спрат 1, стан 3

Телефон: 018/525-526; 062/258-033

Електронска адреса: izvrsitelj.od.nis@gmail.com

Ана Костић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-00859/2015-22 од 24.12.2015. године

Небојша Спасојевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00397/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Ниш, Лоле Рибара 3, спрат 1, стан 3

Телефон: 018/253-214, 062/245501

Електронска адреса: izvrsitelj.od.nis@gmail.com

Јелена Михајловић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-02592/2014-22 од 31.12.2015. године

Невена Спасић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00890/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Ниш, Бул. Немањића бр. 48/14

Телефон: 064/08-444-24, 018/226-790

Електронска адреса: nevenaspasicizvrsitelj@gmail.com

Страхиња Милиновић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1734/14-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Ниш, општина Медијана, ул.Вожда Карађорђа бр.19/1/1

Телефон: 018/253-214, 062/108-98-29

Електронска адреса: strahinja.milinovic87@gmail.com

Милан Милановић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-01095/2015-22 од 30.06.2016. године

Подручје Вишег суда у Новом Пазару и Привредног суда у Краљеву


Данка Ристановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00877/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Нови Пазар, ул. 28. новембра бб 1/ц

Телефон: 020316501

Електронска адреса: dankadristanovic@gmail.com

Мило Дурутовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00867/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Нови Пазар, АВНОЈ-бб, I спрат

Телефон: 020/319911, 062/666621

Електронска адреса: izvrsitelj.durutovic@gmail.com

Подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду


Александар Дуркулић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00576/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Нови Сад, Улица Војводе Мишића 1

Телефон: 021/66-10-493

Електронска адреса: durkulic@open.telekom.rs

Биљана Пешевска

Број и датум решења о именовању: 740-08-00316/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Нови Сад, Булевар Ослобођења број 92, спрат 1, поштански фах 267

Телефон: 065/567-05-44, 021/6624032

Електронска адреса: izvrsitelj.pesevska@gmail.com

Бранислав Аћимов

Број и датум решења о именовању: 740-08-00479/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Бачка Паланка, Улица Краља Петра I бр. 12

Телефон: 021/750-029, 062/8495832

Електронска адреса: acimov_bane@hotmail.com

Горан Арсеновић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01773/2014-22 од 12.11.2014. године

Седиштe: Нови Сад, Гогољева бр. 28

Телефон: 064 / 610 - 95 -97

Електронска адреса: izvrsitelj.arsenovic@gmail.com

Данијел Томашевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00249/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Нови Сад, Бошка Бухе бр. 2/а.

Телефон: 021-63-11-277, 062-202-095

Електронска адреса: nsizvrsiteljdanijel@yahoo.com

Драган Драговић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00345/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Нови Сад, Улица Данила Киша број 43

Телефон: 021/6315-199, 064/468-2974 , 066/153-063

Електронска адреса: izvrsiteljns@open.telekom.rs

Живан Милинов

Број и датум решења о именовању: 740-08-00411/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Нови Сад, ул. Радничка бр.7

Телефон: 021/530-481, 063/40-22-52,

Електронска адреса: izvrsitelj.milinov@gmail.com

Јасна Анђелић

Број и датум решења о именовању: 740-08-002581/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Нови Сад, ул. Његошева бр.24 спрат 2 стан 5

Телефон: 064/128-47-44, 021/472-11-93, 021/472-11-92, fax: 021/472-11-92

Електронска адреса:

Мина Анђелић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-01134/2015-22 од 31.03.2016. године

Јасна Брчкаловић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00247/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Нови Сад, Булевар ослобођења 92

Телефон: 064/3710485

Електронска адреса: jasna.brckalovic@gmail.com

Коста Алексић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00453/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Нови Сад, Ласла Гала бр. 10/спрат 5/стан 23

Телефон: 065/ 8-203-803, 021/300-86-77

Електронска адреса: izvrsitelj.kosta.aleksic@gmail.com

Милан Узелац

Број и датум решења о именовању: 740-08-00575/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Нови Сад, Дунавска бр.26

Телефон: 021/557-450 и 021/557-240

Електронска адреса: uskens@open.telekom.rs

Драгана Живковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-0223/2015-22 од 30.06.2016. године.

Мирела Смиљанић Личина

Број и датум решења о именовању: 740-08-00451/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Нови Сад, Војводе Мишића 1

Телефон: 065/8889718; 021/557450

Електронска адреса: mirelasmiljanic.izvrsitelj@gmail.com

Мирјана Банић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00410/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Нови Сад, Улица Змај Јовина 26, I спрат, ПЦ ЛУПУС

Телефон: 021/6321 450, 060/644-0220,

Електронска адреса: izvrsitelj.mirjana.banic@gmail.com

Дејан Карапанџић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-2611/2014-22 од 26.05.2015. године

мр Вујадин Масникоса

Број и датум решења о именовању: 740-08-00459/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Нови Сад, улица Радничка број 13

Телефон: 021/521-340

Електронска адреса: nsizvrsitelj@yahoo.com

Ђорђе Крстић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-0573/2014-22 од 21.04.2016. године

Ненад Лукић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00264/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Бачка Паланка, Трг Братства и јединства 30-32 спрат 1 локал 106

Телефон: 021/ 60 45 918, 069/ 559 20 40

Електронска адреса: lukicne@gmail.com

Никола Новаковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00466/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Нови Сад, ул. Максима Горког бр. 2

Телефон: 065/995-43-99

Електронска адреса: izvrsitelj.novakovic@gmail.com

Слободан Живанов

Број и датум решења о именовању: 740-08-00461/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Нови Сад, Улица Футошка 1а, спрат 4, канцеларија 405

Телефон: 061- 75 000 70

Електронска адреса: izvrsitelj.zivanov@yahoo.com

Милан Видаковић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-00869/2015-22 од 24.12.2015. године

Срђан Радивојевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00271/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Нови Сад, улица Димитрија Туцовића бр.4

Телефон: 060/5045033, 021/632-064-6

Електронска адреса: izvrsitelj.radivojevic@gmail.com

Весна Кекић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-02605/2014-22 од 2.12.2015. године

Тамара Гуцуња

Број и датум решења о именовању: 740-08-00248/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Нови Сад, ул. Лазе Костић бр. 2, спрат бр. 1, стан бр. 4

Телефон: 021/528-985 и 063-559-069

Електронска адреса: izvrsitelj.gucunja@gmail.com

Тања Ијачић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1807/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Нови Сад, ул. Радничка бр. 13

Телефон: 021/521-340

Електронска адреса: tanjaijacic@gmail.com

Подручје Вишег суда у Панчеву и Привредног суда у Панчеву


Аница Марковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-17622014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр. 7

Телефон: 013/ 335 662

Електронска адреса: veljovic@izvsenje.com

Биљана Ђерић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1783/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Панчево, ул. Змај Јовина бр.2/18

Телефон: 064/200 2462

Електронска адреса: izvrsitelj.biljana.djeric@gmail.com

Валентина Секулић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1746/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Панчево , ул.Карађорђева бр.15/5

Телефон: 013-334-127

Електронска адреса: izvrsitelj.sekulic@gmail.com

Владимир Трифуновић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1705/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: ул. Војводе Радомира Путника бр. 7

Телефон: 066/062-633

Електронска адреса: trifunovicvladimir82@gmail.com

Горан Шкеро

Број и датум решења о именовању: 740-08-00338/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Панчево, ул. Николе Тесле бр.15, локал бр. 3

Телефон: 013/351-383

Електронска адреса: gskero@gmail.com

Далибор Лазић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01686/2014-22 од 24.10.2014. године

Седиштe: Панчево Његошева бр. 1а

Телефон: 061 333-77-23, 061 171-66-73

Електронска адреса: izvrsiteljdaliborlazic@gmail.com

Милица Вујичић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00217/2013-22 од 01.07.2013.године

Седиштe: Панчево, ул. Светог Саве бр. 26/1

Телефон: 013/332-432, 065/2142-842

Електронска адреса: izvrsitelj.lakovic@gmail.com

Милица Џаковић Бојић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1786/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Панчево, ул. Максима Горког бр. 18

Телефон: 013/351-383

Електронска адреса: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com

Радован Тошић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1753/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Панчево, ул. Војводе Радомира Путника бр.7.

Телефон: 064 85 66 051

Електронска адреса: rtosic676@gmail.com

Сандра Кутлача

Број и датум решења о именовању: 740-08-1732/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Панчево, ул. Максима Горког бр. 2

Телефон: 069 2311 073

Електронска адреса: sandrakutlaca@yahoo.com

Филип Станковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01757/2014-22 од 24.10.2014. године

Седиштe: Панчево, ул. Жарка Зрењанина бр. 11

Телефон: 013/ 332 – 077; 062/11-26-319

Електронска адреса: kancelarija@izvrsiteljstankovic.rs www.izvrsiteljstankovic.rs

Подручје Вишег суда у Пироту и Привредног суда у Нишу


Ана Костић Мишковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00862/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Пирот, Драгољуба Миленковића бр. 26/9

Телефон: 066 343279

Електронска адреса: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com

Саша Станковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1697/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Пирот, ул. Српских владара бр.94, I спрат

Телефон: 010/310-015; 064/282-15-66

Електронска адреса: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com

Подручје Вишег суда у Пожаревцу и Привредног суда у Пожаревцу


Владан Милосављевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1712/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Пожаревац, Кнез Милошев венац бб

Телефон: 012-530606, 063-393791

Електронска адреса: izvrsiteljmilosavljevic@gmail.com

Гордана Дамјановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1770/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Пожаревац, ул. Браничевска 1/6

Телефон: 060/614 64 94, 012/512 499

Електронска адреса: damjanovicgordana@yahoo.com

Зорица Милошевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1726/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Пожаревац, ул. Чеде Васовића бр. 10

Телефон: 012 / 530-645, 065 / 26 37 465

Електронска адреса: zorica@izvrsitelj-milosevic.rs

Јасмина Крстић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00463/2013-22 од 05.11.2013.године

Седиштe: Пожаревац, Стари Корзо 32

Телефон: 064/567-92-09

Електронска адреса: izvrsiteljjasminakrstic@gmail.com

Марко Николић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01730/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Пожаревац, ул. Стари корзо бр.36, III спрат

Телефон: 012/512-557

Електронска адреса: markoizvrsiteljpo@gmail.com

Павле Милајић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01704/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Пожаревац, ул. Косовска бр. 97

Телефон: 065/4496-406

Електронска адреса: pavlem.izvrsitelj@gmail.com

Подручје Вишег суда у Прокупљу и Привредног суда у Нишу


Иван Ракочевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1777/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Прокупље, Таткова 12

Телефон: 064 309 78 11

Електронска адреса: izvrsiteljprokuplje@gmail.com

Милош Перић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00910/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Прокупље, ул. Војводе Мишића бр. 32/2

Телефон: 027/321-031

Електронска адреса: izvrsiteljperic@gmail.com

Подручје Вишег суда у Смедереву и Привредног суда у Пожаревцу


Александар Требовац

Број и датум решења о именовању: 740-08-1713/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Смедерево, Српског Совјета бр.8, спрат 1, стан 6

Телефон: 065/600 6985, 026/615032

Електронска адреса: trebovacizvrsitelj@gmail.com

Иван Петровић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00459/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Смедеревска Паланка, Првог српског устанка 2, локал 33,тц. "Сигма"

Телефон: 060/768-34-23

Електронска адреса: izvrsiteljivanpetrovc@gmail.com

Јелена Гороња

Број и датум решења о именовању: 740-08-00465/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Смедерево, Карађорђева 12 тц "Данубиус" лок. 222

Телефон: 026/410-0003

Електронска адреса: izvrsiteljjelenasd@gmail.com

Јелена Рајковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01168/2015-22 од 29.12.2015. године

Седиштe: Војводе Симе 3, стан 20, Смедерево

Телефон: 026/463-2221; 060/45-333-77

Електронска адреса: izvrsitelj.jelenarajkovic@gmail.com

Малиша Младеновић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1771/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Смед. Паланка ул. Првог српског устанка 60-62, лок. 15

Телефон: 064 490 79 32

Електронска адреса: izvrsiteljmalisasd@gmail.com

Ненад Младеновић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-01114/2015-22 од 30.06.2016. године

Предраг Врачарић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00850/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Смедеревска Паланка, ул. Светог Саве бр. 33

Телефон: 064 164 98 49

Електронска адреса: izvrsiteljpredragvracaric@gmail.com

Подручје Вишег суда у Сомбору и Привредног суда у Сомбору


Бранислав Дардић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1752/2014-22 од 30.06.2014. године

Седиштe: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 9

Телефон: 064/644-1145

Електронска адреса: soizvrsitelj@gmail.com

Вељко Губеринић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1742/2014-22 од 30.06.2014. године

Седиштe: 25230 Кула, Маршала Тита бр.246 д

Телефон: 064/933-1127, 025/725-808

Електронска адреса: veljkoguberinic@gmail.com

Горан Милосавић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00921/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Србобран, Трг Републике бр. 1

Телефон: 064/4378-971

Електронска адреса: gomizvrsitelj@gmail.com

Даринка Гелић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1772/2014-22 од 30.06.2014. године

Седиштe: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9

Телефон: 065-4473443

Електронска адреса: izvrsiteljdarinkagelic@gmail.com

Добрила Павлица

Број и датум решења о именовању: 740-08-1802/2014-22 од 30.06.2014. године

Седиштe: Врбас, ул. Лоле Рибара бр. 9

Телефон: 062/188-35-38

Електронска адреса: dobrilapavlica@gmail.com

Ранка Тривић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01774/2014-22 од оd 30.06.2014. године

Седиштe: Сомбор, ул. Светозара Милетића бр. 1

Телефон: 025/ 430 - 050

Електронска адреса: izvrsitelj.rankatrivic@gmail.com

Славица Периз

Број и датум решења о именовању: 740-08-1776/2014-22 од 30.06.2014. године

Седиштe: Врбас, ул. Иве Лоле Рибара бр. 9

Телефон: 064/ 412-85-32

Електронска адреса: izvrsitelj.speriz@gmail.com

Подручје Вишег суда у Сремској Митровици и Привредног суда у Сремској Митровици


Братислав Филиповић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1755/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Инђија, ул. Војводе Степе бр. 8

Телефон: 022/560-896; 064/44-55-078

Електронска адреса: izvrsitelj.filipovic@gmail.com

Горан Брстина

Број и датум решења о именовању: 740-08-00457/2013-22 oд 05.11.2013. године

Седиштe: Стара Пазова, ул. Змај Јовина бр. 1, стан 4

Телефон: 060/0993311

Електронска адреса: spizvrsitelj@gmail.com

Драган Маричић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01775/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Инђија, Краља Петра Првог 9, локал 1-2

Телефон: 063/848-0-825

Електронска адреса: izvrsiteljdraganmaricic@gmail.com

Јелена Јевтић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00305/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Сремска Митровица, Стамбено насеље, Матија Хуђи бр.97, стан 4

Телефон: 064/104-62-66

Електронска адреса: izvrsitelj.jelena.jevtic@gmail.com

Јелена Станковић Миковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00306/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Сремска Митровица, Улица Светог Димитрија број 19А

Телефон: 022-210-0200, 063-405-271

Електронска адреса: jelena.stankovic.mikovic@gmail.com

Милан Жугић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00899/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада бб

Телефон: 022615480, 0652777155

Електронска адреса: izv.milanzugic@gmail.com

Саша Шекуљица

Број и датум решења о именовању: 740-08-1701/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Стара Пазова, улица Змај Јовина број 15/ 14

Телефон: 063/750-95-96, 022/311-890

Електронска адреса: izvrsitelj.sekuljica@gmail.com

Светлана Деврња

Број и датум решења о именовању: 740-08-00215/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Рума, Насеље игралиште Л4/1-15

Телефон: 022/479-605, 060/385-46-03

Електронска адреса: svetlanadevrnja@gmail.com

Срђан Јовановић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00920/2015-22 од 29.12.2015. године

Седиштe: Инђија, улица Југ Богдана бр.4, спрат 1, стан-канцеларија бр.7

Телефон: 064-3358676

Електронска адреса: zvrsiteljsrdjanjovanovic@gmail.com

Уна Сучевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1702/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Ириг, Рибарски трг 25

Телефон: 022/461-878

Електронска адреса: unasucevic@yahoo.com

Подручје Вишег суда у Суботици и Привредног суда у Суботици


Александар Вучковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00885/2015-22 од 23.10.2015. године

Седиштe: Суботица, ул. Петра Драшина бр. 1; пошт. фах бр. 8

Телефон: 024/553-090; 061/187-3781

Електронска адреса: izvrsitelj.vuckovic@gmail.com

Бојан Товаришић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1778/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Суботица, Трг Цара Јована Ненада бр. 15

Телефон: 024/551-489

Електронска адреса: izvrsitelj.tovarisic.bojan@gmail.com

Бојана Милановић Неде

Број и датум решења о именовању: 740-08-1696/2014-22 од 27.06.2014.године

Седиштe: Суботица, ул. Матка Вуковића бр. 5

Телефон: 024/524 433

Електронска адреса: izvrsitelj.bojana.milanovic@gmail.com

Дамир Шите

Број и датум решења о именовању: 740-08-00374/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Суботица, Улица Максима Горког број 9-11, први спрат

Телефон: 024/554-266, 069/554-2660

Електронска адреса: kontakt@izvrsiteljsu.rs

Зоран Јовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1797/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Суботица, Корзо 7a, 24000 Суботица

Телефон: 063-85-84-908

Електронска адреса: izvrsiteljsubotica@gmail.com

Срђан Миладинов

Број и датум решења о именовању: 740-08-00829/2015-22 од 23.10.2015. године

Седиштe: Суботица, ул. Корзо бр. 10/б, спрат I, lokal 13

Телефон: 065/22-99-129, 024/55-32-30.

Електронска адреса: izvrsitelj.miladinov@gmail.com

Подручје Вишег суда у Ужицу и Привредног суда у Ужицу


Ана Перендић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1690/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Ужице, Петра Ћеловића бр. 13

Телефон: 031/525 228, 065/2525 228

Електронска адреса: izvrsitelj.perendic@gmail.com

Дамир Шаботић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1698/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Ужице, Краља Петра I бр.34

Телефон: 031/518-352, 060/346-10-89

Електронска адреса: dsaboticizvrsitelj@gmail.com

Ђорђе Доганџић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1735/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Ужице, ул. Сланушка 9, спрат 2, стан 4

Телефон: 031/512544, 065/9144979

Електронска адреса: djordje.izvrsitelj@gmail.com

Звездана Рајовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00906/2015-22 од 23.10.2015. године

Седиштe: Ужице, Видовданска 43

Телефон: 063 487 528

Електронска адреса: rajoviczvezdana@gmail.com

Марина Јеремић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00845/2015-22 од 23.10.2015. године

Седиштe: Ужице, Доситејева бр. 14

Телефон: 031/523-652, 060/0-523-652

Електронска адреса: mjeremic.izvrsitelj@gmail.com

Милан Лојаничић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1785/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Ужице, ул. Момчила Тешића бр. 14

Телефон: 031/525-751

Електронска адреса: izvrsitelj.milanlojanicic@gmail.com

Радиша Петрић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00387/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Пријепоље, Улица Валтерова 36/01

Телефон: 065 4580 158

Електронска адреса: petricradisa@gmail.com

Подручје Вишег суда у Чачку и Привредног суда у Чачку


Александар Крџић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1740/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Чачак, Бул. ослобођења бр. 86

Телефон: 032/371-422, 032/375-577, 062/375-579

Електронска адреса: izvrsiteljcacak@gmail.com

Вук Терзић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1760/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Чачак, Филипа Филиповића 12/1

Телефон: 069 1 604 304

Електронска адреса: terzic@izvrsenje.com

Гордан Лозанић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1790/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Чачак, Бул. ослобођења бр. 30

Телефон: 064 1194381

Електронска адреса: gordanlozanic@gmail.com

Драгана Чвркић

Број и датум решења о именовању: 740-08-01780/2014-22 од 12.11.2014. године

Седиштe: Чачак, улица Скадарска бр. 7

Телефон: 064 57 21 845, 032/333 899

Електронска адреса: izvrsiteljcacak87@gmail.com

Марина Стеванчевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1741/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Чачак, ул. Хајдук Вељкова бр. 6, 1 спрат, стан бр. 1

Телефон: 063/562105

Електронска адреса: izvrsitelj.stevancevic@gmail.com

Миланка Савић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1791/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Чачак, ул. Бате Јанковића 29/4

Телефон: 063/660414

Електронска адреса: smilanka.izvrsitelj@gmail.com

Мирослав Ињац

Број и датум решења о именовању: 740-08-01796/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Чачак, ул. Милоша Обилића бр.24/1

Телефон: 032 348-275

Електронска адреса: advokatinjac@open.telekom.rs

Подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву


Горан Савић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00250/2013-22 од 01.07.2013. године

Седиштe: Шабац, ул. Вука Караџића 107/11

Телефон: 064/29-30-215

Електронска адреса: savicgoran81@open.telekom.rs

Драган Петровић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00302/2012-22 од 20.03.2013. године

Седиштe: Љубовија, ул. Дринска бр. 21

Телефон: 062/887-20-96, факс: 015/567-023

Електронска адреса: izvrsitelj.dragan@gmail.com

Зоран Ђукић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00547/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Лозница, Улица Јована Цвијића 32

Телефон: 015/893-262, 064/9462-793

Електронска адреса: zorandjukic12@gmail.com

Јелена Марић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00908/2015-22 од 23.10.2015.

Седиштe: Шабац, ул. Цара Душана бр. 1, спрат 4, локал 408

Телефон: 015 601893

Електронска адреса: izvrsiteljmaricjelena@gmail.com

Марија Гачић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1799/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Лозница, ул. Пашићева бр. 2

Телефон:

Електронска адреса: izvrsiteljgacic@gmail.com

Маријана Дишић Гвозденовић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00854/2015-22 од 29.12.2015. године

Седиштe: Лозница, ул. Марије Бурсаћ бр. 4

Телефон: 064/32-14-625

Електронска адреса: izvrsitelj.disic@gmail.com

Драгана Јаковљевић (заменик јавног извршитеља)

Број и датум решења о именовању: 740-08-00260/2015-22 од 1.06.2016. године

Мила Милосављевић

Број и датум решења о именовању: 740-08-1810/2014-22 од 27.06.2014. године

Седиштe: Шабац, Карађорђева бр. 16

Телефон: 062-391-081

Електронска адреса: milamilosavljeviceric@gmail.com

Милан Јовичић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00414/2012-22 од 09.05.2012. године

Седиштe: Мајур, Улица Светог Саве број 42

Телефон: 015/ 376-408, 063/ 102 66 34

Електронска адреса: jovicic.mil@gmail.com

Мирко Ратковић

Број и датум решења о именовању: 740-08-00452/2013-22 од 05.11.2013. године

Седиштe: Шабац, Трг шабачких жртава 1/3

Телефон: 066/90-11-000

Електронска адреса: ratkovic@izvrsenje.com