Стратешки и институционални оквир за борбу против трговине људима

Савет Владе Републике Србије за борбу против трговине људима је најзначајније државно тело у Републици Србији за борбу против трговине људима, на стратешком нивоу, који је први пут конституисан децембра 2005. године, као стручно, саветодавно тело Владе.
 
Саветом руководи министар унутрашњих послова.

Влада Републике Србије је на седници дана 12.10.2017. године донела нову Одлуку о образовању Савета за борбу против трговине људима (05 број 02-9933/2017) и именовању њених чланова: за председника др Небојша Стефановић, потпредсеник Владе и министар унутрашњих послова, а за чланове: министар финансија Душан Вујовић, министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, министар здравља Зоран Лончар и министар правде Нела Кубуровић.

Председник Савета за борбу против трговине људима и министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић је 17.10.2017. године, донео Решење о образовању Радне групе за спровођење и праћење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године.

Радну групу чине представници министарстава и државних органа, који поседују стручна знања из области од значаја за спровођење Стратегије, док ће организације цивилног друштва које се баве проблемом трговине људима равноправно учествовати у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије.

У сарадњи Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Министарства унутрашњих послова 29. 09. 2017. године, објављен је Јавни позив за избор пет организација цивилног друштва које ће имати учешће у процесу праћења, извештавања и оцењивања спровођења Стратегије. Након спроведеног поступка, изабране су две организације цивилног друштва, АСТРА и АТИНА. На тај начин успостављено је партнерство између надлежних државних органа и цивилног сектора у спровођењу националне политике превенције и заштите жртава и сузбијању трговине људима како на оперативном тако и на стратешком нивоу.

Решењем Владе Републике Србије (24 број 119-9273/2017, октобар 2017), за Националног координатора за борбу против трговине људима, именован је главни полицијски саветник Митар Ђурашковић. Избор Националног координатора је један од предуслова за спровођење нове Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022. године.