Усмени део испита - правила и испитни одбори

Ког датума и пред којим испитним одбором полажу усмени део испита кандидатима се саопштава пре почетка писменог дела испита из грађанског права.

Током испита није дозвољена употреба мобилних телефона, рачунара, као ни других комуникационих уређаја којима би се могли остварити незаслужени резултати.

Усменом делу испита могу да присуствују заинтересовани слушаоци, није потребно претходно заказивање.

Испитни одбори

ПРВИ ИСПИТНИ ОДБОР:

            1. Др Владан Петров, професор на Правном факултету Универзитета у Београду – за испитни предмет Уставно право и правосудно организационо право;

            2. Јасмина Васовић, судија Апелационог суда у Београду – за испитни предмет Кривично право;

            3. Зорана Делибашић, судија Врховног касационог суда - за испитни предмет Грађанско право;

            4. Гордана Ајншпилер-Поповић, судија Врховног касационог суда – за испитни предмет Трговинско (привредно) право;

            5. Др Душан Китић, професор на Правном факултету Унион у Београду – за испитни предмет Међународно приватно право;

            6. Гордана Џакула, судија Управног суда у Београду – за испитни предмет Управно право;

            7. Звездана Лутовац, судија Врховног касационог суда – за испитни предмет Радно право.

            За председника Испитног одбора одређује се Јасмина Васовић, судија Врховног касационог суда

            Секретар одбора: Стефан Радић

 

ДРУГИ ИСПИТНИ ОДБОР:

 

1.       Проф. др Милан Шкулић, судија Уставног суда – за испитни предмет Уставно право и правосудно организационо право;

2.      Крсман Илић, заменик апелационог тужиоца у Београду – за испитни предмет Кривично право;

3.      Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда – за испитни предмет Грађанско право;

4.      Бранислава Апостоловић, судија Врховног касационог суда – за испитни предмет Трговинско (привредно) право;

5.      Др Мирко Живковић, професор на Правном факултету Универзитета у Нишу – за испитни предмет Међународно приватно право;

6.      Радојка Маринковић, судија Управног суда – за испитни предмет Управно право; 

7.      Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда – за испитни предмет Радно право.

За председника Испитног одбора одређује се судија Врховног касационог суда Предраг Трифуновић.

  Секретар одбора: Драгана Јанић

 

ТРЕЋИ ИСПИТНИ ОДБОР:

 

             1. Др Драгутин Аврамовић, доцент на Правном факултету Универзитета у Новом Саду – за испитни предмет Уставно право и правосудно организационо право;

             2. Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда – за испитни предмет Кривично право;

              3. Снежана Марковић, судија Уставног суда – за испитни предмет Грађанско право;

               4. Др Мирко Васиљевић, професор на Правном факултету Универзитета у Београду – за испитни предмет Трговинско (привредно) право;

 5.  Др Дејан Ђурђевић, професор на Правном факултету Универзитета у Београду и директор Републичког секретаријата за законодавство – за испитни предмет Међународно приватно право;

             6. Јелена Ивановић, судија Управног суда – за испитни предмет Управно право;

             7. Бисерка Живановић, судија Врховног касационог суда – за испитни предмет Радно право.

За председника Испитног одбора одређује се председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић.

Секретар одбора: Жељкa Вељовић Протић