Конкурси

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција

Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција на основу члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6045/2021 од 29. јуна 2021. године оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА.

Можете преузети текст конкурса. 

Текст огласа Величина: 0.07 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.12 MB
Пријава за конкурс Величина: 0.03 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (20.5.2020)

Текст огласа Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (20.5.2020)

Текст огласа Величина: 0.03 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (20.5.2020)

Текст огласа Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (20.5.2020)

Текст огласа Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (20.5.2020)

Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB
Текст огласа Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција

Текст конкурса Величина: 0.03 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (19.02.2020)

Текст конкурса Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање радних места командира приправника (29.01.2020)

Текст конкурса Величина: 0.07 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB
Пријава на конкурс Величина: 0.02 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (27.11.2019.)

Текст конкурса Величина: 0.03 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (27.11.2019.)

Текст конкурса Величина: 0.03 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (06.11.2019. година)

Текст конкурса Величина: 0.04 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција

Текст конкурса Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција

Текст огласа Величина: 0.04 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање радних места командира приправника у Специјалној затворској болници у Београду

Текст огласа Величина: 0.07 MB
Пријава за конкурс Величина: 0.01 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање радних места командира приправника у Окружном затвору у Краљеву

Текст огласа Величина: 0.07 MB
Пријава за конкурс Величина: 0.01 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање радних места командира приправника у Окружном затвору у Београду

Текст огласа Величина: 0.07 MB
Пријава за конкурс Величина: 0.01 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање радних места командира приправника у Казнено-поправном заводу у Шапцу

Текст огласа Величина: 0.07 MB
Пријава за конкурс Величина: 0.01 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање радних места командира приправника у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици

Текст огласа Величина: 0.07 MB
Пријава за конкурс Величина: 0.01 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање радних места командира приправника у Казнено-поправном заводу у Београду

Текст огласа Величина: 0.07 MB
Пријава за конкурс Величина: 0.01 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (24.07.2019)

Текст конкурса Величина: 0.03 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (19.06.2019)

Текст конкурса Величина: 0.03 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (29.05.2019. године)

Текст конкурса Величина: 0.03 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (23.01.2019.)

Текст конкурса Величина: 0.03 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (16.01.2019.)

Конкурс Величина: 0.04 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција (26.09.2018)

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ, УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 – испр., 64/07, 67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-7901/2018 од 28.aвгуста 2018. године, оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места. 

Текст конкурса Величина: 0.04 MB
Текст конкурса Величина: 0.04 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција

Текст конкурса Величина: 0.04 MB
Изјава по ЗУП-у Величина: 0.04 MB

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција

Јавни конкурс Величина: 0.16 MB

Правилник о поступању унутрашњег узбуњивања у Казнено поправном заводу у Сремској Митровици

 Казнено поправни завод у Сремској Митровици објављује -

Правилник о поступању унутрашњег узбуњивања у Казнено поправном заводу у Сремској Митровици

Интерни акт Величина: 0.16 MB

Оглас за лекара неуропсихијатра у Специјалној затворској болници у Београду

Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција објављује оглас за лекара неуропсихијатра у Специјалној затворској болници у Београду

Оглас за лекара неуропсихијатра Величина: 0.02 MB

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца, у Окружном затвору у Београду

Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција објављује Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца, у Окружном затвору у Београду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца Величина: 3.66 MB

Јавни конкурс за попуњавање радних места у области здравствене струке у Окружном затвору у Београду и Специјалној затворској болници у Београду.

Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција објављује Јавни конкурс за попуњавање радних места у области здравствене струке у Окружном затвору у Београду и Специјалној затворској болници у Београду.

Јавни конкурс за попуњавање радних места Величина: 0.02 MB