Министарство правде Републике Србије
О нама > Извршење кривичних санкција

Конкурси

Оглас за командире приправнике у Управи за извршење кривичних санкција

Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција објављује Оглас за командире приправнике у Управи за извршење кривичних санкција

Оглас за командире приправнике у Управи за извршење кривичних санкција

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Сл. Гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, - испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-12220/2016 од 4.01.2017. године,Управа за извршење кривичних санкција оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за извршење кривичних санкција.

Можете преузети текст конкурса.

Текст конкурса

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Изјава

Величина: 0.12 MB
Преузимање

Правилник о поступању унутрашњег узбуњивања у Казнено поправном заводу у Сремској Митровици

 Казнено поправни завод у Сремској Митровици објављује -

Правилник о поступању унутрашњег узбуњивања у Казнено поправном заводу у Сремској Митровици

Интерни акт

Величина: 0.16 MB
Преузимање

Оглас за лекара неуропсихијатра у Специјалној затворској болници у Београду

Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција објављује оглас за лекара неуропсихијатра у Специјалној затворској болници у Београду

Оглас за лекара неуропсихијатра

Величина: 0.02 MB
Преузимање

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца, у Окружном затвору у Београду

Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција објављује Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца, у Окружном затвору у Београду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Величина: 3.66 MB
Преузимање

Јавни конкурс за попуњавање радних места у области здравствене струке у Окружном затвору у Београду и Специјалној затворској болници у Београду.

Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција објављује Јавни конкурс за попуњавање радних места у области здравствене струке у Окружном затвору у Београду и Специјалној затворској болници у Београду.

Јавни конкурс за попуњавање радних места

Величина: 0.02 MB
Преузимање