Министарство правде Републике Србије
Испити

Испит за извршитеља

Полагање испита за извршитеља регулисано је Правилником о испиту за извршитеља (Службени гласник РС, број 74/2011 и 81/2011).

Испит се састоји из писменог и усменог дела.

Писмени део испита се састоји из теста и задатака. Усмени део испита полаже се јавно, истовремено пред свим члановима испитног одбора.

Општи успех на испиту утврђује се сабирањем бодова за писмени и усмени део испита. Министарство писмено обавештава сваког кандидата о постигнутом општем успеху.

По окончању испита, објављује се списак кандидата на огласној табли Министарства правде и државне управе, као и на интернет страници Министарства.

Правилник о испиту за извршитеља

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Услови за полагање испита за извршитеља

Испит за извршитеља може да полаже:

-          лице које је држављанин Републике Србије,

-          које је пословно способнo,

-          које је завршило правни факултет (дипломске академске студије-мастер односно основне студијe у трајању од најмање 4 године),

-          које има најмање две године радног искуства на пословима извршења односно три године радног искуства на правним пословима.