Интерни акт

Изменa Процедуре о ближем уређивању поступка јавне набавке за објављивање на интернет страници наручиоца у делу јавне набавке

Измена процедура Величина: 0.68 MB

Процедуре којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца Министарства правде, Управе за извршење кривичних санкција

Процедуре Величина: 6.95 MB

Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција
Интерни акт о поступку јавне набавке у Окружном затвору у Београду

Интерни акт Величина: 0.14 MB