Расписан нови конкурс за доделу средстава по основу опортунитета (2018. година)

Расписан нови конкурс за доделу средстава по основу опортунитета

Министарство правде расписало је нови Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет), а укупан износ средстава који је предвиђен за доделу je 445 милиона динара.

У питању је трећи јавни конкурс за доделу средстава по основу опортунитета, а овогодишњи предвиђени износ за доделу је за готово 100 милиона динара вeћи у односу на претходна два конкурса.

Заинтересовани за учешће пријаве треба да поднесу у писаној форми у року од 20 дана од оглашавања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, на адресу Министарства правде, Немањина 22-26. Јавни конкурс је у „Службеном гласнику“ објављен у петак, 23. фебруара.

Право учешћа на конкурсу имају сви носиоци пројекта из области јавног интереса (здравство, култура, просвета, хуманитарни рад...), а предлог о расподели средстава доноси Комисија Министарства правде сачињена од представника релевантних институција – тужилаштва, министарстава здравља, просвете, културе, рада и правде.

На интернет презентацији Министарства правде објављени су критеријуми за вредновање пројеката, начин подношења пријава и рок у коме оне треба да се поднесу, као и потребна документација за учешће на конкурсу.

Министарство правде је први Јавни конкурс за доделу средстава по основу опортунитета расписало марта 2016. године, када је 351.509.000 динара било расподељено на 67 корисникамеђу којима су су биле махом школе, центри за социјални рад, домови здравља, болнице, домови за стара лица и геронтолошки центри... Други конкурс је расписан марта 2017. године, а средства у истом износу су распоређена на 98 корисника.