Секретаријат Министарства

У Секретаријату Министарства обављају се послови који се односе на: кадровска, информатичка и административно-техничка питања, усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с другим органима. 

У Секретаријату Министарства се образују следеће уже унутрашње јединице:

1. Одељење за кадрове и послове планирања 

2. Одсек за остваривање права на накнаду штете 

 

Телефон: 011/3622-345 

Руководилац: Секретар Министарства правде Јасмина Кораћ