Група за управљање трајно одузетом имовином

Група за управљање трајно одузетом имовином обавља послове који се односе на:

-          спровођење поступка управљања трајно одузетом имовином;

-          уступање трајно одузетих предмета који су историјске, уметничке и научне вредности надлежним установама на чување;

-          спровођење поступка јавног надметања за продају трајно одузете имовине;

-          вођење евиденција о трајно одузетој имовини и наплатама у вези са трајно одузетом имовином и обавља друге послове из делокруга Групе.