Модели јавнобележничких исправа
Испити > Испит за јавне бележнике

Модели јавнобележничких исправа

Овде можете пронаћи моделе јавнобележничких исправа и друго, у вези са јавнобележничком делатношћу, што улази у Програм за полагање јавнобележничког испита као други извори, на основу Правилника о допуни Правилника о јавнобележничком испиту

Модели јавнобележничких аката

Величина: 0.13 MB
Преузимање

Модели јавнобележничких књига

Величина: 0.11 MB
Преузимање

Модели јавнобележничких омота списа

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Модели јавнобележничких овера

Величина: 0.05 MB
Преузимање

Модели јавнобележничких потврда и уверења

Величина: 0.03 MB
Преузимање

Модел јавнобележничког пословника (Не улази у Програм за полагање јавнобележничког испита)

Величина: 0.19 MB
Преузимање

Нацрт јавнобележничке тарифе (Не улази у Програм полагања јавнобележничког испита)

Величина: 0.13 MB
Преузимање